Sledeće godine izgradnja prvog skladišta za biomasu u Vojvodini

Srbija | Biomasa

biomasa agropartner.rs

Predsednik Nacionalne asocijacije za biomasu „Serbio“ gospodin Vojislav Milijić u intervjuu za „eKapiju“ izjavio je da iako Srbija koristi velike količine biomase, ne koristi ih efikasno. On je istakao da se biomasa ne koristi za daljinsko grejanje, kao i da nije otvoreno nijedno kogenerativno postrojenje. Prema njegovim rečima, biomasa predstavlja najefikasniji i najisplativiji energent za grejanje.

Direktor Fonda za podršku investicijama u Vojvodini gospođa Nataša Pavićević Bajić istakla je da je u avgustu ove godine potpisan Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i opštine Apatin za izgradnju prvog skladišta za agrobiomasu u mestu Prigrevica. Ona je dodala da će ovo skladište imati kapacitet od oko 100 hiljada tona, a trebalo bi da bude stavljeno u funkciju do početka žetvene sezone 2015. godine. Ona je dodala i da je Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine nedavno izdvojio 140 miliona dinara za izgradnju drugog skladišta za agrobiomasu, kao i da je u planu izgradnja 10 ovakvih skladišta u naredne dve godine.

Gospođa Pavićević Bajić izjavila je i da Vojvodina nema u planu izradu atlasa biomase, ali da je u fazi formiranje informacionog sistema koji će sistematski prikupljati podatke i davati jasnu sliku o postojećim resursima agrobiomase u 45 lokalnih samouprava u Vojvodini. Ona je istakla i da je tržište biomase u inicijalnoj fazi razvoja.

Sandra Jovićević

foto: agropartner.rs