Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine i set ekoloških zakona

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Skupština Srbije usvojila je juče izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine kojima se stvara formalno pravni uslov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD.

Smisao izmena jeste u tome da se nosiocima porodičnog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima, ali i zemljoradničkim zadrugama, pomogne da ispune sve što je potrebno kako bi mogli da konkurišu za sredstva iz ovog fonda.

Zakonom je propisano i da se sredstva iz Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju korisnicima u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, na osnovu javnog konkursa koje objavljuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

Sredstva se mogu dodeliti i bez sprovođenja javnog konkursa u slučaju finansiranja interventnih mera u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine.

Usvojen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa. Od ukupno 255 migratornih vrsta ptica vodenih staniša  koje se nalaze na listi AEWA sporazuma (Annex 2), u Srbiji se gnezdi, zimuje ili migrira preko njene teritorije 125 vrsta. Od toga je u Srbiji 105 vrsta ptica na listi strogo zaštićenih vrsta, a 14 na listi zaštićenih.

Zbog toga je za Republiku Srbiju, kao gnezdilišne teritorije, migratornog koridora i zimovališta za ptice vodenih staništa, od velikog interesa da primenjuje ovaj Sporazum.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi. U Srbiji ima 52 vrste te populacije, koja je izuzetno važna za ravnotežu u prirodi.

Poslanici su usvojili Zakon o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata.

Usvojen je  i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada Republike  Srbije i  Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti životne sredine i očuvanju prirode.

Osnovni cilj Sporazuma je razvoj i promocija ekonomske, naučne i tehničke saradnje u cilju rešavanja regionalnih i globalnih ekoloških problema.

Milisav Pajević