Skupština grada Zrenjanina usvojila odluku o namirenju duga Gradske toplane prema Srbijagasu

Vesti | Srbija

Na sednici Skupštine grada Zrenjanina, sazvanoj po hitnom postupku, usvojena je jedina tačka dnevnog reda – Predlog Odluke o načinu namirenja duga JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin prema JP “Srbijagas“ Novi Sad.

Foto: Grad Zrenjanin

Izvestilac po toj tački, Ilija Svilar iz JKP „Gradska toplana”, podsetio je da su dugovanja nastala tokom grejne sezone 2008/2009. godine, prilikom korekcije cene gasa od 60 posto, kada cena daljinskog grejanja nije pratila tu korekciju.

Tada je nastao dug od 250 – 300 miliona i u međuvremenu je zbog kamata dugovanje uvećano.

U obrazloženju odluke navodi se da se donošenju ove odluke pristupilo u cilju uređivanja načina namirenja duga koji JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin ima prema JP „Srbijagas“ Novi Sad, odnosno rešavanja međusobnih prava i obaveza u pogledu dugovanja i potraživanja koja postoje između JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin i JP “Srbijaga“ Novi Sad.

Dodaje se i da je cilj donošenja ove odluke stvaranje uslova za nesmetano poslovanje JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, kao i dovođenje distributivnog sistema prirodnog gasa sa teritorije grada Zrenjanina u funkcionalno i bezbedno stanje, te obezbeđenje dugotrajnog, stabilnog i urednog zadovoljavanja potreba potrošača.

Navodi se i da donošenjem ove odluke Grad Zrenjanin kao osnivač JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, prihvata da izmiri obaveze tog javnog preduzeća prema JP „Srbijagas“ Novi Sad u iznosu od 599.641.467,00 dinara, i to tako što će u zamenu za navedeni dug, izvršiti prenos svojine distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Zrenjanina u svojinu JP „Srbijagas“ Novi Sad, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije.

Izvor: Grad Zrenjanin

Milisav Pajević