Skup “Novi pristup o zaštiti voda” u petak u Kruševcu

Svet

hidro

Dana 29. avgusta 2014. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac sa početkom u 11 časova održaće se skup “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji”.

Ovaj projekat ima za cilj da unapredi zaštitu voda u Republici Srbiji implementacijom Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija vode i rokovima za njegovo dostizanje. U planu je da se izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda što će smanjiti ulaganja u saniranje posledica zagađivanja životne sredine.

Biće organizovana i predavanja u okviru kojih će biti predstavljena podzakonska akta iz oblasti zaštite voda (Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje; Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje).

Skup “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji” organizovan je u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, a predstavlja nastavak saradnje iz 2013. godine kada su u 10 opština u Srbiji organizovani skupovi koji su imali za cilj predstavljanje akata iz oblasti zaštite voda.

Ove godine slični skupovi organizovani su u Zrenjaninu, Šapcu, Smederevu, Vrbasu, Užicu, a planirano je da se održe i u Vranju, Pirotu i Beogradu.

Sandra Jovićević

foto:energetski portal