Skadarska ulica u Beogradu dobija nov drvored

Vesti | Srbija

 

Foto: Grad Beograd

U sklopu rekonstrukcije dela Skadarske ulice, JKP „Zelenilo – Beograd” planira sadnju 37 novih visokokvalitetnih drvorednih sadnica.

Kako se navodi u saopštenju ovog preduzeća, nove sadnice naći će se na mestu trinaest trulih, bolesnih, fiziološki prezrelih i rizičnih stabala što je utvrdila stručna komisija, a odobrilo Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Opštine Stari grad.

– Nakon analize postojećeg drvoreda, stručnjaci su ocenili da se trinaest stabala nalazi u veoma lošem opštem stanju i da su nebezbedna.

Pored sadnje novih, presadiće se ukupno 28 sadnica slabije opšte kondicije, što praktično znači mašinsko vađenje sadnica i njihova ponovna sadnja na mestu predviđenom za oporavak, gde će se primenom intenzivnih mera nege sadnice regenerisati. Rekonstrukcija predviđa izradu betonskih podkonstrukcija za 59 sadnih mesta drvorednih sadnica i izradu dekorativnih bordura od granitne kocke u kaldrmi oko svakog drvorednog stabla.

Na taj način se reguliše usmeravanje korenovog sistema drvorednih stabala i time izbegava kontakt sa instalacijama, zastorima i objektima. Pored toga, drvoredne sadnice dobiće i zalivni sistem „kap po kap” čime se adekvatno rešava dalje pitanje njihovog navodnjavanja, rekao je direktor JKP „Zelenilo – Beograd” Slobodan Stanojević.

On je pojasnio da će se na ovom prostoru zasaditi 36 lipa i jedna ukrasna jabuka visine do razvođa krošnje 2,2 metra.

– Na ovaj način, tačnije merama sadnje visokokvalitetnih drvorednih sadnica i presađivanja, kao i uvođenjem automatskog zalivnog sistema, značajno će se unaprediti kako ekološki tako i estetski segment kvaliteta ambijentalne celine Skadarske ulice, preciznije dela od Ulice despota Stefana do Strahinjića bana, gde je rekonstrukcija u toku, rekao je Stanojević.

Položaj novih sadnih mesta je uz regulacionu liniju ulice do kamenog ivičnjaka čime se postiže da trasa postojećih stabala ostane nepromenjena, a da su drvoredna stabla maksimalno odmaknuta od fasada objekata, ostavljajući istovremeno slobodnu širinu trotoara za kretanje pešaka.

Milisav Pajević