Sistemske kontrole rečnih tokova širom Crne Gore

Vesti | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je sa nadležnim organima u proteklom razdoblju preduzela brojne mere sistemske kontrole rečnih tokova širom zemlje, kao i aktivnosti na sprečavanju dalje devastacije rečnih korita usled prirodnog meandriranja kao i nelegalne eksploatacije peska i šljunka, a isto će postupiti i u slučajevima nelegalnih delatnosti na vodotocima, posebno u donjem delu Morače i zoni vodoizvorišta Bolje sestre – saopštio je juče potpredsednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović.

– Nakon uvida i analize stanja rečnih tokova početkom prošle godine registrovali smo: devastaciju rečnih korita, nedostatak ili potrebu revizije postojećih projekata regulacije, istekle ugovore o koncesijama i nelegalnu eksploataciju šljunka i peska, rekao je potpredsednik Milutin Simović na konferenciji za medije održanoj u Upravi za vode dodajući da je već tada konstatovana potreba dodatnog unapređenja brige o zaštiti rečnih tokova i zaštiti od voda, poboljšanja prihoda države po ovom osnovu i suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada.

Saopšteno je da su regulacioni radovi sprovedeni i na rekama Grnčaru, Limu, Tari.

– Uz izveštaje stručne Komisije, u saradnji sa lokalnim samoupravama, uz kontrolu inspektora i imenovanog stručnog nadzora, sprovedene su regulacione mere i kontrola izvađenog viška materijala, dok su nelegalne aktivnosti sankcionisane. Interventne mere sprovedene su ciljano na mestima na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i imovine,rekao je potpredsednik Vlade.

Potpredsednik Simović je, govoreći o regulaciji donjeg dela toka reke Morače rekao da je, zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka, među ostalim, izdato 15 prekršajnih naloga na licu mesta, podnijeto sedam zahteva nadležnom sudu za pokretanje prekršajnog postupka kao i da je podneto osam krivičnih prijava. Posebno istakao aktivnosti građana koji su pomogli državnim organima u suzbijanju nelegalne eksploatacije peska i šljunka.

– U cilju suzbijanja neplanske i nelegalne eksploatacije šljunka i peska, devastacije prostora, zaštite životne sredine, kao i poboljšanja stanja rečnih tokova, u proteklom periodu su obavljene brojne kontrole. Od strane Odseka za inspekciju za vode, u dosadašnjem periodu trajanja Moratorijuma, ukupno su izvršene 353 inspekcijske kontrole. Treba istaći da su i građani odgovorno učestvovali u suzbijanju nelegalne eksploatacije, te je na kontakt telefon i e-mail adresu, u Upravi za vode, a sve u cilju efikasne komunikacije i uključivanja javnosti, zainteresovanih organizacija i pojedinaca, pristigla 31 prijava, rekao je potpredsednik Simović.

Govoreći o stanju na donjem toku Morače potpredsjednik Vlade je rekao da su registrovani i nelegalni radovi u zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje sestre, sa kojeg se vodom snabdeva Regionalni vodovod Crnogorsko primorje i najavio da će u saradnji sa Glavnim gradom, inspekcijom, Upravom policije i tužilaštvom biti preduzete konkretne mere na suzbijanju ovog nekontrolisanog procesa.

Potpredsednik je kazao i da planiranom dinamikom teku radovi na regulaciji desnog rukavca reke Bojane, kako se ne bi ponovila situacija od prošle godine kada je tri puta bio zaustavljen tok reke Bojane kroz desni rukavac.

– Cilj je da se obezbedi protočnost od 20 odsto koliko je predviđena Projektom, a u skladu i sa međudržavnim ugovorom sa Albanijom gde je dozvoljena protočnost desnog rukavca do 25 posto ukupnog toka Bojane, kazao je Simović.

Milisav Pajević