Sistem za reciklažu tri tipa otpada u Paraćinu

Upravljanje otpadom

holcimIz kompanije „Holcim Srbija“ najavili su da će uskoro započeti sa gradnjom sistema za reciklažu otpada u Paraćinu. Generalni direktor kompanije Klaudio Soare izjavio je da bi to trebalo da bude najsavremeniji sistem za preradu otpada u Evropi. Ovo postrojenje moći će da izdvaja tri tipa otpada: otpad koji može da se reciklira, otpad koji može da se upotrebi kao alternativno gorivo i otpad koji ide direktno na deponije.

Vrednost ove investicije je nekoliko miliona evra; sredstva su već obezbeđena, a trenutno je u toku proces ishodovanja potrebnih dozvola. Očekuje se da će postrojenje biti završeno do kraja 2014. godine.

Inače, ovo nije prvi ovakav projekat koji je pokrenula ova firma. U decembru 2010. godine završeno je postrojenje za predtretman otpada i pripremu čvrstog obnovljivog goriva (SRF) za korišćenje u rotacionim pećima. Ovo postrojenje, vredno 10 miliona evra, nalazi se kod Paraćina; koristi komunalni, industrijski i komercijalni otpad koji nije pogodan za reciklažu kao alternativno gorivo, čime daje merljiv doprinos očuvanju životne sredine, ali i regionalnom rešavanju problema sa otpadom.

S.J.