Sigurna energetska i klimatska budućnost – tema sastanka Evropskog saveta u Briselu

Svet

Sigurna energetska i klimatska budućnost tema sastanka Evropskog saveta u BriseluNa sastanku Evropskog saveta održanog 26. i 27. juna u Briselu, između ostalog, razgovaralo se o strateškom planu Evropske unije koji je usmeren na 5 glavnih ciljeva i sredstava za njihovo ostvarivanje. Jedna od tema strateške agende bila je: Sigurna energetska i klimatska budućnost.

Čelnici Evropskog saveta sagledali su napredak političkog okvira za klimu i energiju do 2030. godine i naglasili potrebu za brzim razvojem njegovih ključnih elemenata. Ovaj politički okvir prezentovan je u januaru 2014 i ima za cilj da ekonomiju i energetski sistem Evropske unije učini konkurentnijim, bezbednijim i održivijim.

Na tadašnjem skupu savet je utvrdio glavne elemente političkog okvira 2030:
– cilj smanjenja emisije gasova staklene bašte,
– obavezujući cilj obnovljive energije u celoj Evropskoj uniji (27%),
– poboljšanje energetske efikasnosti,
– energetska delotvornost,
– reforma ETS-a Evropske unije.

Ovom prilikom Evropski savet je potvrdio je da će se konačna odluka o okviru 2030. uključujući i mere za povećanje energetske sigurnosti doneti najkasnije do oktobra 2014.

Savet je takođe podržao i neposrednu primenu seta hitnih mera za povećanje fleksibilnosti i energetske sigurnosti u Evropi. Lideri zemalja članica Evropske unije su u okviru priprema za sednicu Evropskog saveta, koja će biti održana u oktobru, zatražili od ovog tela analizu preostalih mera za unapređenje energetske sigurnosti Evropske unije na srednjem i dugoročnom planu.

Evropska savet podržao je energetsku inicijativu grupe G7 koja uvodi politiku građenja konkurentnijeg, raznovrsnijeg i elastičnijeg energetskog sistema sa smanjenim efektom staklene bašte promovišući upotrebu bezbednih i održivih tehnologija.

D.V.