Šesta javna rasprava o Nacrtu Zakona o klimatskim promenama

Srbija | Klimatske promene

U Prijepolju je održana šesta javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama.

Pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine Jasmina Jović je ukazala da se Srbija od 2000. godine do danas suočila sa nekoliko ekstremnih klimatskih epizoda koje su proizvele znatne materijalne, finansijske gubitke, pa čak i gubitke u ljudskim životima. Suše, poplave, smanjenje šumskog fonda, sve su to pojave koje se neposredna posledica klimatskih promena. Aktivnosti čoveka kao što je promena namene zemljišta, loše upravljanje otpadom i otpadnim vodama, krčenje šuma, dovodi do značajnih promena klime i povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U poslednjih sto godina povećana je srednja godišnja temperatura za jedan stepen, onoliko koliko se, tokom istorije Zemlje, povećavala u periodu od 2000 do 2500 godina, rekla je.

Nacrt zakona o klimatskim promenama i mere koje donosi predstavlja odgovor na klimatske promene i posledice koje izaziva. Republika Srbija, pored prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, preuzela je i obavezu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji za najmanje 9,8 odsto u odnosu na emisiju koje su bile u 1990. godini.

Naša privreda mora se preusmeriti na tehnologije koje emituju manje količine gasova sa efektom staklene bašte, a to će biti ujedno i uslov njenog opstanka na globalnom tržištu. Modernizacija proizvođačke tehnologije, primena standarda zaštite životne sredine u industrijskim emisijama, imperativ su borbe protiv klimatskih promena, istakla je pomoćnica ministra. Zakon o klimatskim promenama neće doprineti samo stvaranju uslova za čistiju i efikasniju privredu, već i za zraviju životnu sredinu, bolje zdravlje i duži životni vek naših građana.

Zakonom o klimatskim promenama biće uspostavljen sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, a kao ključnog preduslova za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Istovremeno, usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima EU.

Sve primedbe i sugestije učesnika u javnim raspravama koje se održavaju širom Srbije od 16. marta do 20. aprila 2018, biće pažljivo razmotrene i upotrebljene u izradi konačnog teksta Zakona.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević