Seminar za nagrađene nastavnike programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Od 29. do 30. juna 2017. godine održan je seminar za sve dobitnike nagrade u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“  za školsku 2016/2017. godinu.

Na seminaru su učestvovala po dva nastavnika iz 17 nagrađenih vaspitno-obrazovnih ustanova, sa ciljem daljeg unapređenja njihovog rada, sticanja novih znanja i veština. Osnovni cilj seminara bio je obučiti i osnažiti školske lidere, koordinatore programskih aktivnosti, da što bolje isplaniraju, organizuju i realizuju različite aktivnosti, motivišu decu i kolege za učešće i adekvatno prezentuju sve rezultate rada u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ . Osmišljen je kao set praktičnih obuka koje su potrebne prosvetnim radnicima kako bi realizacija Programa bila što uspešnija, sa što većim brojem nastavnika i dece uključenih u pojedine aktivnosti i što većom vidljivošću rezultata.

Seminar je održan u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima. Organizator seminara je Pokret gorana Vojvodine, a ostali partneri na projektu su, osim Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i ReCan fondacija.

izvor: ekoloskicentar.org

Sandra Jovićević