Albanija ne poštuje obaveze iz direktive Energetske zajednice

Region

Energy Community SecretariatSekretarijat Energetske zajednice EU je otvorenim pismom obavestio širu javnost da Albanija još uvek nije implementirala obaveze iz Direktive 2006/32/EC. Rok za izmenu ove direktive, čija je svrha da učini energiju ekonomičnijom istekao je još 2011. godine.

Pored toga ova direktiva uspostavlja uslove za podsticanje proizvodnje energije, uključuje institucionalne, finansijske i pravne okvire, nastoji da eliminiše barijere u trgovini i učini energiju efikasnijom, a samim tim nastoji da stvori uslove za razvoj i promociju tržišta u ovoj oblasti.

U svom izveštaju Sekretarijat EZ konstantno ponavlja da Albanija mora da napravi suštinske korake ka implementaciji ove direktive i poziva na primenu preliminarne procedure u skladu sa članom 12 Zakona o proceduri za rešavanje sporova. Albaniji je data mogućnost do 25. januara 2014. godine da postupi u skladu sa zahtevima sporazuma ili da opravda svoju poziciju.

Prema članovima 6 i 16 Zakona o proceduri za rešavanje sporova, Albanija će imati pristup dokumentima i mogućnost da pisano iznese svoje viđenje slučaja Sekretarijatu EZ, u roku od jednog meseca počevši od 25. novembra 2013. godine.