„Sekopak“ i „Nelt“ sarađuju u oblasti upravljanja otpadom

Srbija | Upravljanje otpadom

nelt-i-sekopak-zapoceli-saradnju-pict

Kompanija „Sekopak“ saopštila je da je potpisala ugovor o saradnji u oblasti upravljanja otpadom sa kompanijom „Nelt“.

Kako je navedeno u saopštenju, cilj saradnje je efikasnije sortiranje i priprema ambalažnog otpada za dalju reciklažu uz ispunjavanje kriterijuma zaštite životne sredine. Kako bi se ovaj cilj realizovao, u okviru poslovnog kompleksa kompanije „Nelt“ u Dobanovcima postavljena su dva eko ostrva u kojima se razvrstava otpad i eko dvorište gde se presuje i slaže ambalažni otpad, a zaposleni imaju mogućnost da u kancelarijama razvrstaju ambalažni otpad.

Navedeno je i da će ove dve kompanije raditi i na upoznavanju javnosti sa „Zelenom tačkom“, međunarodnim simbolom koji ukazuje na to da se proizvodi i ambalaže sistemski recikliraju, a kojim će biti označeni proizvodi iz portfolia kompanije „Nelt“.

Sandra Jovićević

foto: sekopak.com