Sednica o izgradnji brane i akumulacije „Stubo-Rovni“

Srbija | Hidro

Foto-ilustracija: Pixabay

Na Skupštini grada Valjeva koja je zakazana za 18. avgust 2015. godine stručnjaci iz oblasti hidrogradnje daće svoje mišljenje o izgradnji brane i akumulacije „Stubo-Rovni“.

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta gospodin Petar Dokmanović mišljenja je da je zapremina pomenute akumulacije nepotrebno velika i da bi trebalo da sa projektovanih 360 bude snižena na 330 metara. On je dodao da postoji i mogućnost zagađenja teškim metalima podzemnih izvorišta Paklje i Gradac, ali i samog jezera.

Predstavnici kompanije „Energoprojekt Hidroinženjering“ ocenili su da akumulacija ima mnogo pozitivnih strana, pre svega izuzetne mogućnosti za prihvatanje poplavnih talasa, ali i za oplemenjivanje malih voda u sušnim periodima.

U planu je da akumulacija „Stubo-Rovni“ snabdeva vodom za piće Valjevo i opštine u slivu Kolubare.

Sandra Jovićević