Sedam gradova i opština Hrvatske primenjivaće koncept „Zero Waste 2020“

Region | Upravljanje otpadom

zero waste index.hr

Predstavnici sedam opština i gradova Međumurske županije u Hrvatskoj potpisali su sporazum o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Sporazum su potpisali predstavnici grada Preloga, opština Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.

Ministar zaštite životne sredine i prirode Republike Hrvatske gospodin Slaven Dobrović ovom prilikom je izjavio da bi postojeći koncept upravljanja otpadom u Hrvatskoj trebalo da bude unapređen u skladu sa najnovijim smernicama Evropske unije. Istakao je da su grad Prelog i ostale opštine Međumurske županije dobar primer za to kako je moguće izgraditi održvi sistem upravljanja otpadom,kao i da bi ovaj primer trebalo da prate svi gradovi i opštine u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Preloga gospodin Ljubomir Kolarek naveo je da se u Donjem Međumurju odvojeno sakuplja oko 60 odsto korisnog otpada, a da je cilj da do 2020. godine bude smanjenja količina otpada koja se odlaže sa 98 na 50 kilograma po stanovniku na godišnjem nivou.

Koncept „Zero Waste“ predviđa da se otpad ne odlaže na deponije, već da se umesto toga ponovo iskorišćavaju u skladu sa konceptom – sprečiti otpad, smanjiti njegovo generisanje i ponovo ga iskoristiti, reciklirati i kompostirati.

Sandra Jovićević

foto: index.hr