Savez za energetiku Hrvatske objavio podatke o elektranama na OIE

Region

vetropark

Najnoviji podaci koje je objavio Savez za energetiku Hrvatske kažu da je zaključno sa 14. avgustom ove godine u Republici Hrvatskoj u radu 995 elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora energije, dok je njihova ukupna instalisana snaga 365,38MW.

Najviše je solarnih elektrana (953), zatim vetroparkova (15), elektrana na biogas (11), hidroelektrana (5), kogeneracijskih postrojenja (5), elektrana na biomasu (4), elektrana na deponijski gas (2).
Vetroparkovi imaju najveću ukupnu instalisanu snagu 297,25MW, zatim slede solarne elektrane sa ukupnom instalisanom snagom od 30,04MW, kogeneracijska postrojenja sa ukupnom instalisanom snagom od 13,29MW, elektrane na biogas sa ukupnom instalisanom snagom od 11,13MW, elektrane na biomasu sa ukupnom instalisanom snagom od 7,69MW, elektrane na deponijski gas sa ukupnom instalisanom snagom od 4,53MW i hidroelektrane sa ukupnom instalisanom snagom od 1,45MW.

U planu je puštanje u rad još 12 vetroparkova ukupne instalisane snage 435,20MW, 299 solarnih elektrana ukupne snage 25,75MW i 12 elektrana na biomasu ukupne instalisane snage 24,93MW.

Sandra Jovićević