Sastanci predstavnika EEA i Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Srbija

EEAposeta2 sepa

Predstavnici delegacije Evropske agencije za životnu sredine (EEA) boravila su u dvodnevnoj radnoj poseti Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Kako je saopštila Agencija za zaštitu životne sredine, poseta je organizovana radi upoznavanja sa organizacijom rada Agencije za zaštitu životne sredine s obzirom na izuzetne rezultate u razmeni podataka sa Evropskom agencijom za životnu sredinu.

U okviru održanih sastanaka, prezentovani su projektovani ciljevi Evropske unije i Evropske agencije za zaštitu životne sredine, a održane su i prezentacije o nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Osim toga, organizovana je i poseta Nacionalnoj labaratoriji i automatskoj mernoj stanici za praćenje kvaliteta vazduha u Beogradu.

Kako je saopšteno, osnovni rezultat ove posete je maksimalna podrška Agenciji za zaštitu životne sredine u njenom daljem radu i pronalaženje adekvatnog načina za njeno punopravno članstvo u EEA i pre procesa pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs

izvor: sepa.gov.rs