Sastanak veća EU za zaštitu okoline

mid_5857ecc1c9d9cNa jučerašnjem sastanku Veća Evropske unije za zaštitu okoline održanom u Briselu  učestvovao je državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike Republike Hrvatske – Mario Šiljeg. Veće je raspravljalo o izveštaju i napretku, a na predlog Direktive Evropskog parlamenta i Veća o izmeni Direktive. Cilj je poboljšanje troškovno efikasnih smanjenja emisija i ulaganje da bi se postigao nizak nivo emisije ugljendioksida.

Reč je o Direktivi koja reguliše trgovanje emisijama ugljendioksida u EU. Evropsko veće dogovorilo je u 2014. godini okvir za daleku 2030. On uključuje obvezujuća smanjenja emisija za barem 40 % do 2030. u poređenju s 1990. A samim tim i odgovarajući cilj smanjenja emisija u okviru sistema trgovanja emisijskim jedinicama, o čemu se trenutno raspravlja. Sistem trgovanja emisijskim jedinicama predstavlja važan instrument smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i ostvarenja navedenih vrlo ambicioznih ciljeva. S obzirom na veliki broj jedinica na tržištu, bilo je potrebno sistem unaprediti što treba da se postigne ovim predlogom Direktive.

„Hrvatska je počela da trguje emisijama jedinica CO2 pre dve godine i prihodovala je  znatna sredstva koja su  preko Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost uložena u projekte energetske efikasnosti. Cilj tih projekata je smanjiti emisije CO2 , a onda i povećati nivo zaštite okoline i kvalitet života građana. I u budućem periodu očekuju se prihodi od trgovanja emisijskim jedinicama te podržavamo poboljšanje sistema trgovine – o čemu razgovaramo s našim evropskim partnerima“ – izjavio je državni sekretar Šiljeg.

Izvor: mzoip.hr

V.V.