Sastanak u Rumi – iniciranje saradnje Finske i Srema na projektu iskorišćenja biomase

Srbija

finska biomasaNedavnom sastanaku sremskih opština u Rumi prisustvovala je prvi sekretar finske ambasade gospođa Outi Isotalo koja je istakla da Srem ima potencijala obnovljivih izvora energije i da se nada da će doći do realizacije investicije u projekat iskorišćenja biomase u Sremu.

Kada je reč o potencijalu obnovljivih izvora energije u Sremu 70 odsto potencijala je u biomasi koja se ne koristi. Poređenja radi, u Finskoj se 34 odsto energije proizvodi iz biomase, u čemu ova država prednjači u Evropi.

Potencijalni projekat iskorišćenja biomase, u koji bi Finska uložila sredstva, bilo bi kogenerativno postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije. Projekat bi bio realizovan u saradnji sa Regionalnom agencijom Srem i sedam sremskih opština. Nosilac projekta bila bi Stalna konferencija gradova i opština, čiji generalni sekretar gospodin Đorđe Staničić je istakao da Finsku treba dočekati pravim projektom ukoliko se želi realizacija investicije.

Planirano je da se u pripremu projekta uključe sve sremske opštine, a sastanak u Rumi je samo iniciranje saradnje na realizaciji ovog ekološki i ekonomski značajnog projekta za Srem.

B.R.