Sastanak sa predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju

Srbija

indexPredstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Dragan Đurica, pomoćnik pokrajinskog sekretara za monitoring i informacioni sistem, mr Hristina Radovanović-Jovin, viši savetnik-šef Odseka za monitoring životne sredine i Svetlana Marušić, viši savetnik za čistije proizvodnje, održivi razvoj i obnovljive izvore energije, prisustvovali su sastanku sa predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), koji je organizovala Skupština APV, 30. januara 2017.godine.

Od strane direktora Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Ola Andersona, istaknuto je da Švedska, kao značajan dugogodišnji strateški partner RS u procesu pristupanja EU i kao jedan od najvećih bilateralnih donatora u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, planira da uloži više od 3 miliona evra u ovu oblast na godišnjem nivou u periodu od 2017-2019.g.

Na sastanku su predstavljene programske i projektne aktivnosti Sekretarijata u oblasti zaštite životne sredine, kao i mogućnosti buduće saradnje u ovoj oblasti. Istaknuto je da Sekretarijat, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, već duži niz godina ima veoma intenzivnu i uspešnu saradnju sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju na realizaciji brojnih projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Sekretarijat je uključen u realizaciju nekoliko programa/projekata koje finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, i to: ENVAP – Program podrške pripremi za pregovore sa Evropskom Unijom za poglavlje 27 (predstavnici Sekretarijata su članovi radnih grupa za sprovođenje EU direktiva iz oblasti životne sredine), PEID – Program pripreme prioritetne infrastrukture u oblasti životne sredine za finansiranje iz fondova EU – u okviru ovog programa planirana je izrada potrebne projektno- tehničke dokumentacije za projekat “Regionalni centar za upravljanje otpadom Novi Sad“ i projekat Podrška integrisanom uvođenju prevencije i kontrole zagađenja za velike poljoprivredne farme.

U razgovoru su definisane i oblasti za buduću saradnju, posebno u oblasti upravljanja otpadom, monitoringa životne sredine, upravljanja kvalitetom ambijentalnog vazduha, razvoja informacionog sistema, zaštite klime, podizanja javne svesti i razvoja edukativnih programa i kampanja. Predstavnici Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju istakli su otvorenost i spremnost za saradnju u svim oblastima.

Izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

V.V.