Sastanak radne grupe u okviru UNEP projekta

U sklopu realizacije projekta Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta održan je dvodnevni radni sastanak u Vrdniku u periodu od 21. do 22. februara 2017. godine.

Na sastanku su razmatrana industrijska postrojenja na kojima je vršeno skeniranje stanja životne sredine u sklopu realizacije prve faze Projekta. Cilj sastanka bio je razrada plana detaljnijih analiza na lokacijama na kojima će se vršiti uzorkovanje zemljišta i podzemnih voda u toku 2017. godine.

Sastanku su, pored predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Geološkog zavoda Srbije, Instituta za zemljište, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Agencije UN za zaštitu životne sredine (UNEP) i FEA nevladine organizacije.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević