Sastanak o saradnji ministarstava BiH u oblasti zaštite životne sredine

Region | Održivi razvoj

nezavisne.com sastanak

U ponedeljak 23. novembra 2015. godine u Sarajevu u Bosni i Hercegovini održan je sastanak između predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Federalnog ministarstva ekologije i turizma.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Srebrenka Golić izjavila je da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sarađuje sa resornim ministarstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu kada je reč o planu pripreme strategije zaštite životne sredine i usaglašavanja propisa sa evropskim direktivama u ovoj oblasti. Istakla je i da je međuentitetsko telo dva resorna ministarstva koje je formirano još 1998. godine intenziviralo svoju saradnju, pre svega na planu harmonizacije propisa koji uređuju oblast zaštite životne sredine, upravljanje otpadom, zaštitu vazduha i slično.

Federalni ministar ekologije i turizma gospođa Edita Đapo dodala je da će nakon uspostavljanja mehanizma harmonizacije na nivou Bosne i Hercegovine resorni ministar predložiti strategiju Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjem okoline, a što će omogućiti pristup fondovima Evropske unije iz kojih će se finansirati projekti zaštite životne sredine.

Naredni sastanak predstavnika ova dva ministarstva biće održan u decembru 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: nezavisne.com