Sastanak o kvalitetu vazduha sa građanima iz okoline železare Smederevo

U prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine održan je sastanak sa predstavnicima sela (Ralja, Radinac i Vranovo) iz okruženja kompleksa železare Smederevo sa ciljem sagledavanja veličine problema aerozagađenja u ovoj zoni.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Sastanku su prisustvovali i gradonačelnica Smedereva dr Jasna Avramović kao i direktor Agencije Filip Radović sa saradnicima.

Izraženo je puno razumevanje za probleme građana i dogovoreno je da se u najkraćem roku postavi uzorkivač suspendovanih čestica PM10 na odgovorajućoj lokaciji u ovoj zoni.

Takođe je planirano intenziviranje sastanaka koje će koordinirati Agencija na temu donošenja kratkoročnih i srednjoročnih mera u cilju smanjenja zagađenja vazduha, odnosno zaštite zdravlja ljudi, u kome bi učestvovali i predstavnici resornog ministarstva i kompanije HBIS.

Milisav Pajević