Sastanak o EE i održivom razvoju sa Delegacijom Baden-Virtemberga

Srbija | Održivi razvoj

Foto: parlament.gov.rs

Predsednica i članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i članovi Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, razgovarali su u Narodnoj skupštini sa delegacijom Ministarstva za životnu sredinu, klimu i energetiku nemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg o nastavku saradnje u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, koja je započeta 2015. godine.

Predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović istakla je da je za našu državu bilo od izuzetnog značaja upoznavanje sa iskustvima i dobrom praksom ove pokrajine kada je u pitanju korišćenje biomase u energetske svrhe, i uopšte – značaj zelene energije za održivi razvoj. Ona je navela da su od važnosti i teme kao što su pošumljavanje, realizacija projekta prvog zelenog nebodera u Srbiji, upravljanje otpadom i kontrola rizika i održivosti u energetskim postrojenjima.

Državni sekretar za životnu sredinu, klimu i energetiku nemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg dr Andre Bauman (Andre Baumann), složio se sa sagovornicom o važnosti višegodišnje saradnje, posebno kada je u pitanju tema zaštite životne sredine i bioenergija. Korišćenje biomase može da doprinese efikasnom radu postrojenja za prečišćavanje vode, naveo je Bauman i dodao da se ona može koristiti i u poljoprivredi i šumarstvu i da na taj način pruža značajan doprinos energetskoj tranziciji i održivoj energetskoj politici. On je istakao da je najbolje koristiti energiju koja ne može da se potroši i koja je svuda oko nas, i da je to zajednički izazov i zadatak za sve nas.

Sastanku su prisustvovali i narodni poslanici Ivana Stojiljković, Marijan Rističević, Goran Ćirić, mr Goran Čabradi, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović, Nataša Mihajlović Vacić, kao i predstavnici Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Razgovarali su o budućim zajedničkim projektima, koji se sprovode uz podršku GIZ-a, kao i o potrebi većeg korišćenja šumskog potencijala i poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Istaknut je i značaj podsticanja lokalnih samouprava da funkcionišu samostalno energetski, po uzoru na nemačko iskustvo.

Bioenergija, održivi razvoj i energetika, teme su od izuzetne važnosti, zaključila je Snežana B. Petrović i naglasila da Nemačka ima institucionalni okvir i dobre rezultate na tom polju i da je podrška Srbiji kroz projekte i veoma važna i korisna za Srbiju.

izvor: parlament.gov.rs

Sandra Jovićević