Sastanak o Akcionom planu adaptacije na klimatske promene grada Beograda

Srbija | Klimatske promene

1737103_Vesic_v

Menadžer grada Beograda gospodin Goran Vesić održao je sastanak sa predstavnicima gradskih preduzeća i sekretarijata o Akcionom planu adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti.

Gospodin Vesić je ovom prilikom istakao da je Beograd jedan od prvih gradova u ovom delu Evrope koji ima usvojeni Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti. Naveo je da pomenuti plan predstavlja osnovu, a da će u naredna četiri meseca sekretarijati i gradska preduzeća izraditi svoje akcione planove koji proističu iz osnovnog plana. Dodao je da će iz njihovih planova proisteći određeni projekti sa kojima će grad Beograd konkurisati za fondove Evropske unije, a da je procenjeno da će za pomenute projekte na raspolaganju biti između 600 i 700 miliona evra.

Podsetimo, krajem oktobra 2015. godine Beograd je usvojio Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs