Sastanak između resornog ministarstva i UNDP-a posvećen klimatskim promenama

Srbija | Klimatske promene

2016-05-26-14.46.18-250x187

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Stana Božović održala je sastanak sa predstavnicima Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Gospođa Božović je istakla da je saradnja sa predstavnicima ove institucije veoma značajna, a istakla je i važnost dalje saradnje u oblasti klimatskih promena, kao jednoj od ključnih tema sa aspekta saradnje na međunarodnom nivou i u procesu evropskih integracija. Navela je da je značajno unapređenje saradnje sa lokalnim samoupravama i privredom kao jednom od najznačajnijih načina za ublažavanje efekta promene klime na sektore privrede u Srbiji i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Predstavnici Programa za razvoj Ujedinjenih nacija dodali su da je u oblasti klimatskih promena nakon usvajanja Sporazuma iz Pariza otvoren niz mogućnosti za saradnju i dobijanje finansijskih sredstava iz međunarodnih fondova.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs