Sastanak između resornog ministarstva i Programa UN o zelenoj ekonomiji

Srbija | Održivi razvoj

zelena ekonomija eko.minpolj.gov.rs

U sredu 28. januara 2015. godine održan je sastanak između predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija o mogućoj saradnji na sprovođenju projekta zelene ekonomije u Srbiji.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u okviru ovog sastanka razmatrani su elementi za razvoj budućeg strateškog i operativnog okvira za zelenu ekonomiju. Rečeno je da bi ovaj koncept omogućio usklađivanje sa strateškim okvirom Evropske unije za 2020. godinu, 2030. godinu i 2050. godinu. Takođe je bilo reči i o mogućnostima korišćenja sredstava iz Zelenog klimatskog fonda Ujedinjenih nacija od strane Republike Srbije kako bi se realizovali projekti iz oblasti klime.

Inače, Zeleni klimatski fond Ujedinjenih nacija osnovan je nedavno, a počeće sa radom sredinom ove godine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs