Sarajevo predstavilo finalan Nacrt Plana održive urbane mobilnosti

Mobilnost

Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo su pozvali ključne aktere iz vladinih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, akademske zajednice, kao i zainteresovane građane na onlajn predstavljanje finalnog Nacrta Plana održive urbane mobilnosti (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan).

Foto-ilustracija: Unsplash (Haris Memović)

Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo su partneri u regionalnom projektu „Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope II“ u okviru nemačke razvojne saradnje. Projekat je deo Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime nemačke vlade.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini za boljom kvalitetom života. Plan se temelji na postojećoj praksi planiranja i uzima u obzir principe integracije, participacije i evaluacije.

Novi pristupi planiranju urbane mobilnosti uključuju izradu strategije koja može potaknuti prelazak na čistije i održivije načine transporta, kao što su pešačenje, biciklizam, javni prevoz, nove obrasce korišćenja i vlasništva automobila, korištenje novih tehnologija, te usvajanje novih koncepata održive gradske logistike.

“Plan održive urbane mobilnosti osmišljen i razvijen je tako da bude strateško usmerenje Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo u smislu iskoraka ka savremenim konceptima urbane mobilnosti za period 2019-2025 i predstavlja prvi integralni plan ove vrste u Kantonu i Gradu Sarajevo. Da bi se dostigli ciljevi koji su zacrtani, nastavićemo intenzivno da radimo zajedno sa svim nivoima vlasti, institucijama, privatnim i civilnim sektorom, akademskom zajednicom i građanima, u skladu sa strateškim dokumentima, potrebama i zahtevima građana”, istakao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Zamenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić je kazao kako će Grad Sarajevo, kao jedinica lokalne samouprave, nastaviti podržavati i aktivno raditi na pružanju doprinosa prihvaćanju inovativnih rešenja održive gradske mobilnosti.

„Naš zajednički cilj jeste zdraviji, urbaniji i kvalitetniji život kako građana tako i mnogobrojnih turista koji svakodnevno posećuju Sarajevo“, dodao je Trivić.

Tehnički tim lider Cedes konzorcijuma Osman Lindov je rekao kako je dosadašnji pristup urbanoj mobilnosti u Kantonu i Gradu Sarajevo nije dao očekivane rezultate i pored značajnog ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, te kako se mnogi problemi nagomilavaju, a izazvani su naglim porastom stepena motorizacije, nedovoljno efikasnim i atraktivnim gradskim prevozom, nepoštovanjem saobraćajnih propisa, nedovoljno prihvaćenim i korišćenim vidovima nemotoriziranog prevoza, nerazvijenim sistemom gradske logistike i brojnim pojavama i kretanjima u društvu kao što je rast broja stanovnika, broja turista, dnevnih migracija i sl.

Foto-ilustracija: Unsplash (Peter Donko)

„Navedeni problemi generišu sve veće nezadovoljstvo građana funkcionisanjem saobraćajnog sistema, koje preti da bude faktor ograničenja budućeg razvoja Grada i Kantona Sarajevo. SUMP Sarajevo treba da pokrene sistematsko rešavanje ovih problema“, naglasio je Lindov.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo je nastao kao plod intenzivne saradnje stručnjaka iz različitih sektora, NVO i građana. Osnovni principi koje je ovaj dokument sledio i uspešno inkorporisao u svoj sadržaj su: participacijski pristup koji uključuje građane i sve zainteresirane učesnike, održivost koja će uravnotežiti ekonomski i društveni razvoj i kvalitet životne sredine, integralni pristup koji uzima u obzir praksu i politike različitih sektora, nivoa uprave i institucija, jasna vizija, svrha i fokus na ostvarivanje merljivih ciljeva, kao i principi održivog razvoja, princip analiza troškova i koristi održive urbane mobilnosti uzimajući u obzir šire društvene troškove i koristi.

Koncept Plana održive urbane mobilnosti, poznatog unutar stručne javnosti i pod engleskom skraćenicom SUMP relativno je nov u Bosni i Hercegovini, a Sarajevo je jedan od pionira u razvoju takvog plana. SUMP treba da doprinese povećanju atraktivnosti i kvalitete urbanog okruženja i urbanog dizajna za dobrobiti građana, ekonomije i društva u celini.

Izvor: Grad Sarajevo