Sarajevo dobija kompostanu

Region | Upravljanje otpadom

news-2015-march-reciklaza_ks_940243889

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini održana je sednica Kantonalnog odbora za upravljanje otpadom.

U okviru sednice rečeno je da bi trebalo da se krene sa realizacijom projekta kompostane i nabavke drobilice za usitnjavanje zelenog otpada sa javnih površina. Istaknuto je da je projekat definisan Planom upravljanja otpada u Kantonu Sarajevo, a ima za cilj da reši problem biorazgradivog otpada koji završava na deponijama.

Rečeno je da bi u prvoj fazi projekta bio recikliran otpad komunalnih preduzeća i polhjoprivrednih organizacija u Kantonu Srajevo, dok bi se u drugoj fazi prikupljao otpad fizičkih lica, a u trećoj fazi od svih pravnih i fizičkih lica, i to sav biorazgradivi otpad.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević