Saradnja sa institucijama Republike Italije u okviru UN – environment projekta

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

U periodu od 14. do 15. marta u Rimu, Italija, Agencija za zaštitu životne sredine je učestvovala na treningu održanom u okviru projekta „Podrška regionu Zapadnog Balkana u primeni Multilateralnih sporazuma u oblasti životne sredine kroz jačanje institucionalnog okvira i izgradnju kapaciteta“ koji se realizuje u okviru saradnje između Italijanskog ministarstva životne sredine, kopna i mora i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN – evironment).

Trening za izradu karakterizacionih planova sa posebnom pažnjom na kontaminirane lokacije „Zorka – Obojena Metalurgija“ – Šabac i „Viskoza“ – Loznica održan je sa stručnjacima Italijanskog nacionalnog instituta za životnu sredinu i istraživanje (ISPRA) .

U okviru treninga je, u Italijanskom institutu za osiguranje od nereće na radu, održana obuka u okviru koje su date smernice za izradu plana sigurnosti pri detaljnim ispitivanjima kontaminiranih lokacija i pri primeni mera sanacije i remedijacije.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević