Saradnja ABB Srbija i Elektrotehničkog fakulteta

Vesti | Srbija

U aprilskom broju časopisa „Industrija“ objavljen je razgovor sa asistentom na Elektrotehničkom fakultetu  gospodinom Kostom Jovanovićem. Intervju je posvećen  saradnji ovog fakulteta i kompanije ABB. Većina kadrova zaposlenih u kompaniji ABB je svoje školovanje završila na Elektrotehničkom fakultetu prema rečima gospodina Jovanovića, a praksa je pokazala da je neophodan rad i tokom studiranja.

Kosta Jovanoviå– Saradnja ABB-a i ETF-a je sama po sebi prirodna jer je ABB jedan od lidera iz oblasti automatike, robotike i energetike. Ono što je veoma bitno je i to da ABB kao jedna od vodećih i najvećih firmi iz ove oblasti razume koliko je bitna saradnja akademskog dela i privrede u jednoj sredini kao što je ova. Pored toga ova kompanija je poznata po svom ulaganju u razvoj i inženjerskim inovacijama. Sigurno da nisam ni bio na fakultetu od kada je počela saradnja između ETF-a i kompanije ABB, ali poslednjih godina se vidi prisustvo i podrška u skoro svim segmentima koja nam stiže od ABB-a- kaže gospodin Jovanović.

Ove dve institucije su potpisale takozvani „Zlatni paket“. Novi prodekan za saradnju sa privredom prof.Tomašević je rešio da te veze osnaži.  Na fakultetu primećuju da se privreda manje bavi razvojem, a više uslužnim delatnostima, ali svakako je obema stranama cilj da se smanji odliv mozgova po čemu je Srbija apsolutni lider u svetu. ABB je jedna od firmi koje izlaze u susret fakultetu putem donacije opreme, kao i podrške različitim projektima i aktivnostima na fakultetu. Najznačajniji deo donacije je industrijski robot IRB 120 sa industrijskim kontrolerom IRC5 Compact, kao i 50 licenci za softver robot studio koji će studenti koristiti. Ovo je važno jer fakultet nije imao sredstva ,a ni prostora da ponudi labaratorijske vežbe iz robotike, a za proces obrazovanja važna  karika je upravo praksa. Do sada fakultet je plaćao usluge nekim labaratorijama u srednjim školama koje su pak, dobijale donacije od Evropske unije. Sada, fakultet ima industrijskog robota koji je ABB donirao, pa studenti mogu da rade sa pravim hardverom. Pored toga ABB je donirao i relejnu zaštitu u vrednosti od više hiljada evra. I to nije sve, svake godine najbolji student na katedre za elektromotorne pogone dobije nagradu od ABB-a u vidu studijskog putovanja, kako bi se upoznao sa proizvodnjom ABB opreme. Treba spomenuti i da je ABB  finansirao štampanje udžbenika nekih od profesora što je unapredilo nastavu u mnogome.

Gospodin Jovanović najavljuje da će se saradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo jer je od presudnog značaja obrazovan kadar koji će kasnije raditi u privredi i industriji. Tu leži i motiv za studente da se zalažu i kroz školovanje prođu što je kvalitetnije moguće.

Vesna Vukajlović