Santa leda od 315 milijardi tona odvojila se od Antarktika (VIDEO)

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto-ilustracija: Unsplash (Torsten Dederichs)

Odvojila se santa leda površine 1,6 kvadratnih kilometara i težine 315 milijardi tona od treće po veličini ledene ploče Ejmeri na Antarktiku. Na njoj nije bilo značajnih promena još od 1963/64. godine, ali naučnici smatraju da ovo odvajanje nije povezano sa klimatskim promenama.

Helen Amanda Friker sa Instituta za okeanografiju „Scripps“ prva je primetila pukotinu na ploči još na početku drugog milenijuma i procenila da će se ploča slomiti između 2010. i 2015. godine. Ipak, naučnici nisu mogli da znaju na kojem će tačno mestu će doći do odvajanja. Tvrde da je ovo deo uobičajenih prirodnih procesa koji se ponavljaju na svakih 60-70 godina i da  ga zato ne treba povezivati sa klimatskim promenama.

Naučnici napominju da će biti neophodno da se isprati kako gubitak ove količine leda utiče na okean jer Ejmeri predstavlja ključan odvodni kanal za istočni deo kontinenta. Takođe, ova santa veličine Sidneja može predstavljati opasnost pri plovidbi, čemu će se posvetiti pažnja u narednom periodu.

Jelena Cvetić