Sanacija odlagališta otpada u hrvatskim opštinama

Srbija | Upravljanje otpadom

Protest u Staroj Pazovi zbog izgradnje postrojenja za preradu otpada

Ministar zaštite životne sredine i prirode Republike Hrvatske gospodin Mihael Zmajlović izjavio je da je odobrena sanacija devet odlagališta otpada u Hrvatskoj. Kako je istakao, sredstva u iznosu od oko 170 miliona kuna (preko 22,2 miliona evra) obezbeđena su uz pomoć evropskih fondova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Hrvatske.

Navedeno je da su sanacijom obuhvaćena odlagališta otpada u Strmom bregu u opštini Feričanci, Teodorovac u Đurđenovcu, Alabarica u Donjim Andrijevcima, Stara ciglana u opštini Semeljci, Trebež u Samoboru, Filipovica u Osijeku, kao i odlagališta otpada u Rešetarima. U planu je da se odobri sanacija odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima i Donji Picudo u Umagu.

Opštinama koje učestvuju u projektima sanacije odlagališta otpada sredstva obezbeđena sredstva pokrivaju celokupne troškove projekta.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs