Samoodrživa kuća iz Berlina – primer dobre prakse energetske efikasnosti

Samoodrživa kuća iz BerlinaNakon 2-3 godine testiranja života, proizvodnje i potrošnje energije u jednoj energetski efikasnoj kući u Berlinu (Efficiency House Plus) došlo se do impresivnih rezultata, odnosno da kuća proizvodi energije dovoljno da pokrije ne samo potrebe njenih stanovnika, već i potrebe električnih automobila i bicikala koje puni.

Tehnička oprema ove kuće smeštena je u takozvanom energetskom jezgru u zastakljenom prostoru i integralni je deo informacionog koncepta kuće, vidljiva i razumljiva svim posetiocima.

Godišnje, solarni paneli na krovu kuće, postavljeni na istočnoj strani, generišu dovoljno energije za potrebe kuće i elektičnih vozila. Visoko efikasne vazduh/voda pumpe se koriste za izdvajanje toplotne energije iz spoljašnjeg vazduha. Potrebe tokom grejanja zimi sasvim su zadovoljene podnim grejanjem.

Posebna pažnja se vodila tokom instalacije sistema grejanja kako bi mehaničke spojnice mogle da se recikliraju.

Usled fleksibilnosti grejača, zgrada može da reaguje brzo na različita opterećenja u pojedinim prostorijama.

Istraživanja u Berlinu pokazala su da je srednja temperatura vazduha manja od 18°C za 312 dana zbog čega je dogrevanje neophodno. Međutim, zahvaljujući solarnim profitima energije koji se postižu, stvarni broj dana za dogrevanje je manji.

Distributivni gubici svedeni su na minimum jer su distributivni i ventilacioni kanali kratki i termički izolovani.

Spoljni paravani se automatski adaptiraju i sprečavaju pregrejavanje u u letnjem periodu.

Solarni paneli na krovu imaju visoke performanse, monokristalne module sa visokim nivoom efikasnosti i pogodnosti za konverziju direktnog sunčevog zračenja u električnu energiju, dok se amorfni tankoslojni moduli nalaze se u fasadi.

Deo struje dobijene iz sunčeve energije koristi se za rad toplotne pumpe vazduh/voda, koja konvertuje energiju prikupljenu iz spoljašnjeg vazduha u toplotu, čak i na niskim spoljašnjim temperaturama. Dobijena toplotna energija se distribuira kroz podno grejanje i mehaničke ventilacije.

Lokalno generisana snaga se čuva u 40 kWh litijum-jonskoj bateriji, dobijenom reciklažom akumulatora. Struja skladištena u akumulatoru je dostupna za bilo koji proces u domaćinstvu, kao i za punjenje električnih vozila.

Tehnologiji se može pristupiti preko dva ekrana osetljivih na dodir, uz mogućnost da se prati i kontroliše preko pametnog telefona.

B.R.
foto: green-buildings.ru