Samit Zapadni Balkan u Beču

Svet

caneNa održanom samitu Zapadni Balkan u Beču 27.08.2015. godine predstavnici Mreže za klimatsko delovanje u Evropi (Climate Action Network Europe – CAN Europe) objavili su izveštaj „Preko granica: Energetska unija može da preokrene trend korišćenja uglja na Zapadnom Balkanu”.

Predstavnici CAN Europe iskoristili su priliku da pozovu predstavnike Evropske komisije da na Samitu utiču na ubrzanje prelaska sa uglja na energetski efikasnije i obnovljive izvore energije u Regionu.

U objavljenom izveštaju CAN Europe smatra da se ideja o Evropskoj uniji, prema rečima gospodina Šefčoviča, ne završava na granicama Evropske unije, već nudi mnogo opcija za unapređenje saradnje sa članicama Zapadnog Balkana u oblasti energetike.

Plan za ostvarenje Energetske unije predviđa reformu Ugovora o energetskoj zajednici, kojom bi trebalo da se usklade klimatska i energetska politika Zapadnog Balkana sa načelima Evropske unije. Takođe Plan sadrži smernice za vođenje klimatske diplmatije i podstiče zemlje Zapadnog Balkana da podnesu kvalitetne planove za očuvanje klime na predstojećem decembarskom samitu o klimatskim promenama u Parizu.

Izveštaj CAN Europe možete da pročitate na sledećem linku

S.Jovanović

foto:cncd.be