Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Vesti | Srbija

npazGrad Novi Pazar je na zahtev nosioca projekta preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ ul. Takovska br.2, Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, Odsek za zaštitu životne sredine, donelo je rešenje 10 br. 501-11/16. Ovim rešenjem se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „NP-Severoistok UMTS“-NPU59, na antenskom stubu, u ul. Dimitrija Tucovića bb. na kat. parceli br. 10780 KO Novi Pazar.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu navedenog projekta izradila je laboratorija „W-Line“ Autoput za Zagreb iz Beograda. Više informacija možete pročitati u obaveštenju obavestenje-o-donetom-resenju-501-11-16

Vesna Vukajlović

http://www.novipazar.rs