Saglasnost na pravila o radu prenosnog sistema

Srbija

aersSavet Agencije za energetiku (AERS) dao je na sednici održanoj 18. jula 2014. godine, saglasnost na Pravila o radu prenosnog sistema „Elektromreža Srbije“ (EMS), kojima se uređuju tehnički aspekti odnosa između sistema za prenos električne energije i korisnika tog sistema.

Ovim Pravilima se uspostavljaju njihova prava i obaveze tako da se omogući racionalan razvoj i efikasno korišćenje sistema, kao i slobodan pristup i ravnopravan položaj korisnika sistema. Ovo je nova verzija, usklađena sa Zakonom i Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.

Odluci nezavisnog regulatornog tela na srpskom tržištu energije prethodio je proces pripreme ovih pravila, uz učešće stručnih timova JP EMS i AERS, kao i javna konsultacija svih zainteresovanih institucija i korisnika prenosnog elektroenergetskog sistema.

Pravila o redu prenosnog sistema stupiće na snagu po objavljivanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvor: aers