RZS: Emisija zagađujućih materija i gasova u Srbiji

_91305143_gettyimages-498084386Od emisija zagađujućih materija u Srbiji u 2014. godini, na nivou nacionalne ekonomije je najveća bila emisija oksida sumpora (SOx) i iznosila je 327,2 hiljada tona, saopštio je danas Republički zavod za statistiku u informaciji o Računu emisije u vazduh.

Od zagađujućih materija, na drugom mestu je u 2014. bila emisija ugljenmonoksida (CO), koja je iznosila 236,4 hiljade tona, a potom emisija nemetanski isparljivih organskih jedinjenja od 117,6 hiljada tona, navodi RZS, pozivajući se na proračun Agencije za zaštitu životne sredine i podatke resornih ministarstava za pojedine oblasti.

Emisija oksida azota (NOx) iznosila je 113,5 hiljada tona, a amonijaka (NH3) je bila 85,9 hiljada tona.

Od emisije gasova sa efektom staklene bašte u 2013. godini, na nivou nacionalne ekonomije je najveća bila emisija ugljendioksida (CO2) sa količinom od 48.699,6 hiljada tona, a zatim ugnjendioksida iz biomase od 4.656,6 hiljada tona.

Sledi emisija hidrofluorougljenika (HFCs) koja je iznosila 157,7 hiljada tona, emisija metana (Ć4) 111,8 hiljada tona i emisija azotnog oksida (N2O) koja je bila tri hiljade tona, navodi se u saopštenju.

Izvor : tanjug.rs