Ruski oligarh tužio Republiku Srpsku

Vesti | Region | Goriva | Ugalj

Foto-ilustracija: Pixabay

Rašid Serdarov, ruski oligarh, tužio je Republiku Srpsku zbog poništavanja dozvola neophodnih za termoelektranu “Ugljevik 3”. On je, preko svoje kompanije „Comsar Energy“, tužio Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pred Okružnim sudom Banjaluka jer mu je poništena ekološka dozvola za gradnju termoelektrane “Ugljevik 3“.

“U upravnom sporu tužilac je bio “Comsar Energy Republika Srpska“ Banja Luka. Tužilac je  tražio da sud poništi Rešenje o ukidanju Rešenja o izdavanju ekološke dozvole. Upravni spor je završen donošenjem Presude kojom se Tužba odbija kao neosnovana“, rekli su kratko u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ne navodeći da li se firma „Comsar“ žalila na takvu presudu, piše Capital.ba

U toj firmi na pitanja pomenutog portala ne odgovaraju, a čeka se i izjava suda.

Nova ekološka dozvola za “Ugljevik 3” je neophodna zbog sporazuma koji je potpisan 2018. godine između BiH i Energetske zajednice u vezi sa studijom uticaja na životnu sredinu planirane TE “Ugljevik 3“, u kojem se BiH obavezala da neće koristiti postojeću ekološku dozvolu i da će se postupak procene uticaja na životnu sredinu vratiti u ponovnu proceduru.

Do ovog sporazuma je došlo nakon što je Centar za životnu sredinu 2014. godine podneo žalbu Sekretarijatu Energetske zajednice u vezi sa ovim projektom. Pre žalbe, Centar je 2013. pokrenuo spor protiv Rešenja o izdavanju ekološke dozvole koje je poništeno 2017. godine od strane Vrhovnog suda RS i vraćeno na ponovno odlučivanje.

Dozvola mimo odluke suda

Potom je Ministarstvo izdalo novu ekološku dozvolu, ali nije sprovedena odluka Vrhovnog suda RS, te je Centar pokrenuo ponovni upravni spor. Svi sporovi okončani su navedenim sporazumom postignutim između BiH i Energetske zajednice 2018. godine o slučaju “Ugljevik 3”.

Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu kaže da uprkos dogovoru Energetske zajednice i BiH i odlukama suda, investitor nastavlja realizaciju projekta “Ugljevik 3“.

“Uz dozvolu institucija investitor nastavlja sa procesom procene uticaja na životnu sredinu i pribavljanjem dozvola za povećani instalisani kapacitet blokova, koji nije ni planiran prethodnom dokumentacijom. Nadamo se da će svi dosadašnji napori da se zaustavi ovaj štetni projekat konačno rezultirati odustajanjem vlasti i investitora od “Ugljevika 3“, jer je očigledno da se radi o farsi i zamajavanju javnosti“, navela je Ibrakovićeva.

Novi ustupci i pretnje

Prema pisanju pomenutog portala iz februaru ove godine, iako ne poštuje Ugovor o koncesiji, Vlada Republike Srpske dozvolila je kompaniji “Comsar Energy“ da poveća snagu planirane TE “Ugljevik 3“ na 700 MW suprotno Strategiji razvoja energetike RS i politikama Energetske zajednice.

Ruskom oligarhu Rašidu Serdarovu vlast Srpske na taj način je izašla u susret, a sve kako bi se povećala vrednost koncesije i opravdala visoka cena koju “Elektroprivreda RS“ planira da plati za otkup te koncesije, nakon što je odbijena ruska korporacija ZIO -“Podoljska fabrika za mašinogradnju”, koja je htela beskamatno da izgradi “Ugljevik 3“.

Izvor: Capital.ba