Rudnici iz FBiH povećali proizvodnju, ugalj iz RiTE Stanari više nije potreban

Vesti | Region | Ugalj

CoalNakon što je 31. marta ove godine istekao ugovor sa Rudnikom Stanari o isporuci uglja za TE Tuzla, koja je jedan od glavnih proizvođača električne energije za veći deo područja FBiH, JP Elektroprivreda BiH povećala je otkup od rudnika iz Koncerna. Iz ovog preduzeća poručuju da će snabdevanje električnom energijom biti uredno. U 2014. i 2015. godini Rudnik Stanari isporučio je 450.000 tona uglja Elektroprivredi BiH (EP BiH), odnosno TE Tuzla, što je blizu polovine ukupne proizvodnje ovog rudnika. Za prva tri meseca 2016. godine isporučeno je 150.000 tona.

„Ugalj ovog kvaliteta se proizvodi na površinskim kopovima Dubrave i Šikulje i s obzirom na poduzete mere u povećanju proizvodnje na ovim kopovima, smatramo da nam u budućnosti ugalj iz RiTE Stanari nije potreban“, rečeno nam je u Službi za komunikacije JP Elektroprivreda BiH. Površinski kop Šikulje pretrpeo je štetu merenu desetinama miliona KM, a ukupni dug Rudnika Kreka iznosi nekoliko miliona KM. Povećanje otkupa jedan je od načina da se ovim rudnicima dodatno pomogne, a JP EP BiH najavila je da će uložiti 158,3 milion KM u ovaj rudnik u toku tri naredne godine.

Iako u prethodnom periodu rudnici iz Koncerna nisu mogli zadovoljiti planiranu proizvodnju električne energije, no situacija se promenila i, kažu iz JP Elektroprivreda BiH, zahvaljujući aktivnostima koje se provode s ciljem povećanja proizvodnje uglja iz rudnika u sastavu Koncerna kako zalihe na depoima su veće od planiranih. „To omogućava nesmetano odvijanje proizvodnje električne energije i njenu stabilnu isporuku krajnjim kupcima. Ilustracije radi, rudnici iz sastava Koncerna su u prva dva meseca 2016. godine isporučili oko 200.000 tona više uglja nego za isti period prošle godine, a rudnici Kreka oko 60.000 tona više u odnosu na prva dva meseca prošle godine, što pokazuje trend povećanja proizvodnje uglja iz rudnika koji su u sastavu Koncerna  EPBiH“, rekli su nam iz Službe za komunikacije ovog preduzeća. Kako je ranije rečeno, ukupno je u 2016. godini iz rudnika u FBiH (uključujući i RMU Banovići) ugovoreno 5.744.000 tona.

Vesna Vukajlović

www.energetika.ba