RTB „Bor“ preuzeo upravljanje novom topionicom

Srbija

bor030.net

Direktor projekta nove topionice RTB „Bor“ gospodin Dragan Marinković u izjavi za „Tanjug“ istakao je da je kanadska kompanija „SNC Lavalin“ završila sa svim potrebnim probama nove topionice i predala projekat na upravljanje RTB „Bor“.

Gospodin Marinović je istakao da sada RTB „Bor“ upravlja svim postrojenjima koja se nalaze u sklopu projekta, što je veoma značajno u komercijalnom smislu. On je naglasio da nova postrojenja smanjuju emisiju štetnih gasova na propisani nivo, proizvodnja bakra će biti jeftinija, a proizvodnja sumporne kiseline veća nego ranije.

Prema njegovim rečima, gasovi iz topionice neće biti ispuštani kroz dimnjak kao do sada, već će ići u fabriku odakle će se prerađivati u sumpornu kiselinu, dok će se iz dimnjaka iznad fabrike sumporne kiseline ispuštati samo prečišćeni gasovi i to ispod dozvoljenih granica.

Podsetimo, 5. marta 2015. godine puštena je u rad nova fleš peć RTB „Bor“, a krajem decembra 2014. godine završeni su radovi na izgradnji nove topionice i fabrike sumporne kiseline. Sa realizacijom ovog projekta započelo se 28. juna 2011. godine, a njegova vrednost iznosi 250 miliona evra. Republika Srbija je bila garant za kredit kod kanadske EDC banke, a uplatila je i 30 miliona evra za završetak izgradnje topionice i fabrike sumpora. Izvođač radova je kanadska kompanija „SNC Lavalin“, a podizvođač i vlasnik autogene fleš-smelting tehnologije „Otokumpu“ finska kompanija „Outotek“, navedeno je u saopštenju RTB „Bor“. Lokalni radovi bili su povereni kompaniji „Energoprojekt“, dok je nadzor nad svim radovima vršio Građevinski fakultet iz Beograda. Preko 800 radnika bilo je angažovano na realizaciji ovog projekta.

Sandra Jovićević

foto: bor030.net