Rezultati u 2013. i prioriteti u 2014. Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Srbija

ministarstvo energetikeEnergetski Portal izdvaja rezultate Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine u 2013. godini u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, kao i prioritetne projekte za 2014. godinu koje je ministar energetike prof. Dr Zorana Mihajlović najavila na konferenciji za novinare u Vladi Srbije 26. decembra.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je u februaru ove godine raspisalo javni poziv za dodelu lokacija za izgradnju mini hidroelektrana na 317 lokacija, dok je u junu potpisan Trojni memorandum o razumevanju o izgradnji mini hidroelektrana na 212 lokacija.

Drugi javni poziv za izgradnju mini hidroelektrana na 142 lokacije objavljen je 30. decembra ove godine, a planirano je da memorandumi budu potpisani početkom marta 2014. godine, s obzirom na to da će tender trajati 60 dana.

Najavljeno je i osnivanje Fonda za energetsku efikasnost koji bi trebalo da počne sa radom 1. januara 2014. godine. Planirani budžet za ovaj fond, koji je prvobitno iznosio 900 miliona dinara, smanjen je na 400 miliona dinara, a zatim na 300 miliona dinara, zbog čega ministarstvo namerava da razgovara sa potencijalnim donatorima fonda kako bi se obezbedilo više novca u svrhu sprovođenja i finansiranja projekata energeske efikasnosti. Svakoga dana se očekuje i najavljeni pravilnik o apliciranju, sa kompletnim deteljima o tome kako neko može da aplicira za novac iz ovog fonda.

Donet je i Nacrt Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine koji bi trebalo da poveća udeo energije iz obnoljivih izvora jer ova strategija potencira da se održiva energetika, između ostalog, postiže stvaranjem ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za povećanje udela energije iz obnovljivih izvora energije, čime se merljivo doprinosi očuvanju zaštite životne sredine.

Predstavljen je i Nacrt novog Zakona o energetici u koji su implementirane Direktive o promociji korišćenja energije iz OIE i Treći energetski paket direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta, pojednostavljene procedure za ulaganje u energetiku, i stvoren zakonski osnov za pristup mrežama radi prekogranične razmene električne energije. Cilj je da se novim Zakonom o energetici otklone uočeni problemi iz prakse starih zakona iz 2004. i 2011. godine i da se stvori povoljnija klima i pojednostavi procedura za ulaganje u energetiku, a usaglašen tekst zakona će početkom 2014. godine po hitnom postupku ući u skupštinsku proceduru.

U toku 2013. godine otvoreno je više postrojenja na biomasu i biogas, solarnih elektrana i mini hidroelektrana. Formirana je radna grupa „Elektroprivrede Srbije“ koja je zadužena za pregovore u vezi sa projektima srednje Drine, a u oktobru ove godine završena je revitalizacija HE „Bajina Bašta“, od značaja za energetski sistem Srbije, čiji su kapaciteti prošireni na 420MW.

U toku je i revitalizacija HE „Đerdap 1“ u saradnji sa Rusijom, planirana da se završi do kraja 2018. godine, a kojom će se radni vek postrojenja produžiti za 40 godina, a snaga hidroelektrane povećati za 66MW.

Pored toga, potpisan je sporazum o saradnji sa Francuskom u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, zatim memorandum o razumevanju sa kompanijom „Masdar“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u oblasti obnovljivih izvora energije. Usvojena je regionalna energetska strategija po kojoj se postepeno uklanjaju termokapaciteti koji negativno utiču na životnu sredinu do 2027. godine.

Što se tiče prioriteta za narednu godinu, ratifikovan je sporazum sa investitorima iz Kanade za izgradnju RHE „Bistrica“, dok se potpisivanje ugovora očekuje u narednih nekoliko meseci, a formirana je i radna grupa Vlade Srbije u vezi sa ovom kapitalnom investicijom.

U toku su i pregovori sa zaiteresovanim investitorima u vezi izgradnje RHE „Đerdap 3“, a u najavi je i izrada studija izvodljivosti za ovaj projekat.

Najavljen je i završetak izgradnje jednog vetroparka u 2014. godini, ali i formiranje javno-privatnih partnerstava umesto davanja državnih garancija za realizaciju energetskih infrastrukturnih projekata.

U skladu sa energetskim potrebama, ekonomskim mogućnostima i obavezama proisteklih iz međunarodnih sporazuma, Ministratsvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije svojim radom potvrđuje da sprovodi politiku održive energetike, realizuje nacionalne ciljeve i pruža mere podrške kao podsticaj tržišne proizvodnje energenata, a to u sektoru obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti zahteva redovno unapređenje efikasnosti administrativnih procedura za investiranje u oblast OIE i EE i stalno usaglašavanje pravnih regulativa u oblasti energetike (zakona, podzakonskih akata, strategija, uredbi…) s ciljem efikasnije primene regulativa u praksi, usaglašavanja sa evropskim zakonima i postizanja energetske nezavisnosti.

Energetski Portal