Rezultat javnog poziva: odobrena gradnja 212 mini hidroelektrana u Srbiji

Srbija | Hidro

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je 19. februara ove godine prvi javni poziv za dodelu energetskih dozvola i saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana na 317 lokacija u Srbiji. Najviše lokacija ponuđeno je u opštinama Tutin i Ivanjica, a na ovaj javni poziv se javilo 173 domaćih i stranih investitora podnevši 1464 prijave. Komisija za utvrđivanje vrednosti podnetih prijava potencijalnih investitora 19. juna je završila razmatranje svih prijava i 24.juna verifikovala je konačnu listu investitora za ukupno 212 lokacija.

Pomoćnik ministra za energetiku Dejan Trifunović izjavio je da od 317 lokacija koje su bile u ponudi, 213 je dodeljeno investitorima, za 65 lokacija nije bilo prijava, predloženi projekti za 39 lokacija nisu prihvaćeni, dok je 9 prijava podneto za lokacije koje nisu bile na spisku.

Na listi su uz svaku lokaciju navedena tri investitora, kojima će se pružiti šansa da realizuju investiciju. U slučaju njihovog odustajanja šansu će dobiti drugi, odnosno treći investitor sa liste. Trojni memorandum o razumevanju potpisan je 26. jula ove godine sa 90 investitora, od kojih su 64 domaća pravna ili fizička lica. Prema Memorandumu, koji je pravno neobavezujući i može da se raskine u roku od 8 dana, investitor je obavezan da u roku od 6 meseci ispita mogućnost realizacije projekta i podnese zahtev Ministarstvu energetike za izdavanje potrebnih dozvola, a koje je dužno da investitoru pruži podršku u vidu administrativne i savetodavne pomoći.