Rezerve uglja u Srbiji 3,3 milijarde tona

Srbija | Ugalj

Foto-ilustracija: Pixabay

Učešće uglja u proizvodnji električne energije u Srbiji je uvek preko 65 odsto BDP-a i bespredmetno je raspravljati da li treba koristiti ugalj ili ne, izjavio je Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike otvarajući Međunarodnu stručnu konferenciju „Uloga uglja u proizvodnji električne energije“ u organizaciji Balkanmagazina u saradnji sa JP Elektroprivreda Srbije.

Janković je istakao da su bilansne rezerve uglja u Srbiji 3,3 milijarde tona, a vanbilansne 1,2 milijarde, prema podacima iz 2016. godine, a da se danas sa površinskih kopova dobija 40 miliona tona uglja godišnje. On je istakao i da Srbiju očekuju obaveze u pregovorima o poglavlju 27 u vezi zaštite životne sredine i da Srbija planira da u potpunosti u naše zakonodavstvo prenese evropske direktive o emisijama gasova koje obavezuju zemlju da u termoelektranama primenjuju najbolje dostupne tehnologije. On je takođe istakao i da će u fokusu i dalje biti ulaganje i u obnovljive izvore energije.

Slobodan Mitrović, direktor za proizvodnju uglja u EPS-u, istakao je da je potreban bolji ambijent za rad rudnika uglja i ukazao na potrebu da se brojni zakoni u Srbiji usklade sa zakonima o energetici i o rudarstvu i geološkim istraživanjima. On se osvrnuo i na neblagovremenu eksproprijaciju zemljišta na istočnom polju u Kolubari što pravi problem za sadašnju eksploataciju uglja. Takođe je istakao da je sa Tamnave prošle godine izvučeno 17 miliona tona uglja iako je kapacitet 12 miliona, kako bi se obezbedilo dovoljno uglja za zimsku sezonu. Poseban problem za EPS predstavlja primena zakona o javnim nabavkama, pošto se EPS tretira kao bilo koje malo preduzeće pa se po četiri, pet meseci čeka odgovor Komisije za zaštitu ponuđača u velikim investicionim poslovima.

izvor: danas.rs

Sandra Jovićević