Rezervat prirode „JERMA“: Poziv za uvid u izradu prostornog plana

Srbija

Foto: zzps.rs

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „JERMA“ održaće se u trajanju od 15 dana, od 18. januara do 1. februara ove godine u zgradama skupština grada Pirota i opština Dimitrovgrad i Babušnica.

U toku trajanja ranog javnog uvida materijal za rani javni uvid biće izložen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 1. februarom ove godine godine.

Milisav Pajević