REVLAB – Laboratorija za OIE

revlab-logo3 revlab.uns.ac.rs

U okviru projekta IPA prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske realizovan je projekat virtuelne laboratorije za obnovljive izvore energije – REVLAB.

Cilj laboratorije je razvoj infrastrukturalnih kapaciteta za istraživanje i prenos znanja u oblasti obnovljivih izvora energije, pre svega solarne i vetroenergije, kao i energetske efikasnosti. Laboratorija je zasnovana na hardverskim i softverskim rešenjima u oblasti obnovljivih izvora energije, a poseduje i mogućnost virtuelnog pristupa koji omogućava izvođenje eksperimenata na daljinu. Tehnologija koju poseduje laboratorija biće primenjena i u redovnoj nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Projekat je realizovan kroz saradnju Departmena za tehničku informatiku Univerziteta u Segedinu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu tokom 16 meseci, a njegova vrednost je oko 300 hiljada evra.

Sandra Jovićević

foto: revlab.uns.ac.rs