Revitalizacija hidroelektrane „Đerdap 1“ teče po planu

Srbija

U sklopu hidroelektrane „Đerdap 1“ čija je revitalizacija u toku, uspešno je završena demontaža agregata broj pet. Ovo je treća demontaža ovog agregata koja je izvršena u hidroelektrani „Đerdap 1“, a koja je imala za cilj da se demontira i izvadi radno kolo turbine. Pre toga je izvršena demontaža bloka turbinskog ventila vratila, kao i demontaža gornjeg prstena usmernog aparata.

Demontaža donjeg prstena se očekuje početkom 2014. godine, kada budu izvršena sva potrebna merenja. Trećom fazom revitalizacije ove hidroelektrane trebalo bi da bude revitalizovan agregat broj 5, dok su u prethodne dve faze revitalizovani agregati broj 4 i broj 6. Planirano je da treća faza tokom koje bi se potpuno obnovio ovaj agregat traje 13,5 meseci, dok bi demontaža samog agregata trajala 45 dana.

Neki delovi agregata će se obnavljati u Rusiji u fabrici „Silovije mašini“, dok će se ostatak prerađivati u Srbiji. Ruska fabrika „Silovije mašini“ je sa „EPS“-om 2003. godine potpisala ugovor o revitalizaciji ove hidroelektrane koja bi trebalo da bude završena 2018. godine, a radovi su počeli 1. septembra 2009. godine.

Ovaj projekat se finansira na račun starog klirinškog duga Sovjetskog Saveza prema Jugoslaviji, tj. Rusije prema Srbiji, ali i na račun sopstvenih sredstava Srbije, dok je njegova vrednost procenjena na 168 miliona evra.

Revitalizacijom hidroelektrane „Đerdap 1“ očekuje se da će radni vek postrojenja biti produžen za 40 godina, ali će i njena snaga biti povećana za 66MW. Podsetimo, gospodin Ljubomir Aksentijević, posebni savetnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, izjavio je da Srbija ima u planu da uputi predlog Rumuniji za zajedničku izgradnju sedmog agregata na hidroelektrani Đerdap 1“ čija bi snaga trebalo da bude 200MW, a vrednost investicije oko 70 miliona evra.

Inače, hidroelektrana „Đerdap 1“ ostvarila je godišnji plan proizvodnje za 2013. godinu 18 dana pre roka odnosno premašila plan proizvodnje električne energije za 29 odsto u novembru kada je i hidroelektrana „Đerdap 2“ proizvela za 39 odsto više električne energije nego što je bilo predviđeno.

S.J.