Rešavanjem imovinskih odnosa do izgradnje MHE „Glavinac“ u slivu Ibra

Srbija

rekaKompanija „Bocvana Energy“ iz Kraljeva, ćerka firma kompanije „Eling inženjering“, potencijalni je odabrani investitor za MHE „Glavinac“ u opštini Kraljevo. Ova kompanija dobila je ovu lokaciju na prvom Javnom pozivu za dodelu lokacija za izgradnju malih hidroelektrana koje je raspisalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u februaru prošle godine.

Trojni memorandum o razumevanju potpisan je 26. jula 2013. godine između ovog investitora, lokalne samouprave i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a njime se investitor obavezao da će u roku od šest meseci ispitati mogućnost realizacije projekta, podneti generalni projekat i zahteve za sve potrebne dozvole resornom ministarstvu.

Zamenik direktora kompanije „Bocvana Energy“, gospođa Snežana Milić, u razgovoru za Energetski Portal izjavila je da projektna dokumentacija i generalni projekat još uvek nisu podneti Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, iako su završeni. Razlog tome je rešavanje imovinskih odnosa sa opštinom Kraljevo, ali i problem sa Direkcijom za imovinu, od koje se još uvek čeka odgovor. Projektnu dokumentaciju i generalni projekat za MHE „Glavinac“ radila je kompanija „Eling inženjering“, a vrednost investicije procenjena je na oko 200 hiljada evra. Instalisana snaga MHE „Glavinac“koja će se nalaziti u slivu Ibra na reci Kolanj će biti manja od 140kW, kako je najavljeno. Ova MHE bi trebalo da proizvodi oko 614MWh električne energije godišnje, a dve turbine će biti tipa Pelton.

Gospođa Snežana Milić izjavila je i da kompanija „Eling inženjering“, gde je ona zamenik direktora, radi projektnu dokumentaciju za još 9 malih hidroelektrana u Republici Srbiji. Osim toga, izgradila je i dve MHE u Republici Srpskoj; MHE „Divič“ snage 2,5MW koja je prva privatna MHE u Republici Srpskoj i u pogonu je već osam godina, i MHE „Ilomska rijeka“ čija je snaga 4,8MW.

S.J.