Resalta potpisala javno-privatno partnerstvo za treću energetsku sanaciju Ljubljane

Konzorcijum Resalta i grad Ljubljana su potpisali ugovor o trećem projektu energetske sanacije Ljubljane. Projekat uključuje 27 zgrada, od kojih će 17 biti potpuno energetski sanirane a 10 delimično. Svrha ovog javno-privatnog partnerstva je optimizacija energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2, kroz razne mere koje će takođe poboljšati komfor zaposlenih i korisnika zgrada.

Foto-ilustracija: Pixabay

Među saniranim zgradama su sportski centri, osnovne škole, vrtići i koncertna hala. Sprovedene mere uključuju obnovu KGH sistema, zamenu unutrašnje rasvete efikasnijom, zamenu postojećih grejnih sistema rešenjima koja koriste obnovljive izvore energije, zamenu stolarije, obnovu fasada i izolaciju krovova. 9.700 novih LED sijalica će zameniti neefikasnu rasvetu i 29.000m2 fasadne i krovne izolacije će biti renovirano.

Sprovedene mere će ostvariti uštedu energije od 4.465 MWh godišnje, koliko 274 domaćinstva potroši u jednoj godini. Optimizacija potrošnje energije će takođe smanjiti emisije CO2 za 968 tona godišnje. Potrebno je godinu dana da 46.000 drva apsorbuje ovu količinu CO2 iz atmosfere.

Ukupno sa uštedama od prvog projekta energetske sanacije, završenog 2018. godine, i drugog projekta završenog 2019. godine, grad Ljubljana smanjuje potrošnju energije za čitavih 14.970 MWh godišnje kroz sprovedene mere. Emisije CO2 su svake godine niže za 4.383 tone. Ovaj niz projekata je referenca za ovaj model poslovanja i u regiji i širom Evrope, a uklapa se u reputaciju grada Ljubljane kao zelene prestonice Evrope (2016).

Energetska sanacija se sprovodi kroz model javno-privatnog partnerstva između grada Ljubljana i konzorcijuma Resalte i njenog partnera. Kroz ovaj model, projekat generiše uštede za javnog partnera, putem kojih se naknadno otplaćuje trošak projekta. Prednost modela javno-privatnog partnerstva je da će grad odmah ostvarivati uštede i koristiti ih za izdvajanja ka privatnim partnerima tokom ugovornog perioda od 15 godina. Nakon što istekne ugovor, Grad Ljubljana će uživati punu korist od postignutih ušteda energije. Resalta i konzorcijski partner takođe će obezbediti upravljanje i održavanje opreme i sistema instaliranih u okviru energetske sanacije tokom trajanja ugovora. Konzorcijum je obezbedio 53 odsto sredstava, a Kohezioni fond EU, Republika Slovenija i Grad Ljubljana su osigurali ostatak investicije.

Luka Komazec, direktor kompanije Resalta, rekao je: “Treća energetska sanacija grada Ljubljana je dokaz da je održivost stalna obaveza, ne jednokratna investicija. Energetska efikasnost u svojim različitim primenama uvek nudi prostor za poboljšanje i neizmerni potencijal za uštede i bolje radne i životne uslove. Veoma nas ohrabruje što grad Ljubljana to prepoznaje. Naša je čast što smo još jednom odabrani da pružimo podršku gradu kroz uspešnu energetsku tranziciju.“

Izvor: Resalta