Republika Srpska usvojila izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o koncesijama

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su po hitnom postupku izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, kao i izmene i dopune Zakona o koncesijama RS. Izmenama i dopunama Zakona o koncesijama uređuju se koncesione naknade u oblasti energetike na jedinstven način za sve subjekte.

Tokom rasprave poslanici vladajuće većine istakli su da Vlada RS na kvalitetan način želi urediti oblast energetike i koncesija.

O prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije poslanici se nisu izjasnili, jer o tome nije završena rasprava.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević