Republika Srpska usvojila Energetski bilans za ovu godinu

Region

energetika atila.hr

Vlada Republike Srpske 23. januara 2015. godine usvojila je plan Energetskog bilansa za 2015. godinu.

Plan predviđa da Republika Srpska u toku 2015. godine proizvede 5663GWh električne energije i 5662940 tona uglja. Osim toga, predviđeno je i da se preradi oko 960 hiljada tona sirove nafte čime će se dobiti oko 956,6 hiljada tona naftnih derivata. Takođe je planirana i potrošnja 35,32 miliona kubnih metara prirodnog gasa.

Energetski bilans Republike Srpske donosi se na godišnjem nivou, a ima za cilj da se utvrde energetske potrebe Republike Srpske.

Sandra Jovićević

foto: atila.hr